Westervoort – Gespreksgroep ‘Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal’ start op 1 februari

In het nieuwe jaar zal er een gespreksgroep starten over het boek van Fokke Obbema: ‘Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal’.

Net als zijn eerste boek ‘De zin van het leven’ vormt zijn tweede boek een bundeling van interviews die in de Volkskrant zijn verschenen. Het zijn gesprekken die Fokke Obbema voerde met allerlei verschillende mensen. Zo komt in ‘Een zinvol leven’ een vrouw aan het woord die in haar jeugd allerlei trauma’s heeft opgelopen, maar daar geen zwartgallig mensbeeld aan heeft overgehouden. Nu helpt ze kinderen met hetzelfde lot. ‘Mensen zijn bedoeld om te stralen’, zo zegt ze. Schrijfster Maartje Wortel wordt ook geïnterviewd. Ze vertelt hoe belangrijk het voor haar is om zichzelf steeds weer vragen te stellen. ‘Als ik denk te weten wie ik ben, hoef ik niks meer te onderzoeken’.

‘Wat is voor u een zinvol leven?’ is steeds de openingsvraag van Obbema. Dat levert vaak indringende en persoonlijke antwoorden op.  Geregeld wordt er verwezen naar een leven waarin je van betekenis kunt zijn voor anderen en mogelijkheden in je werk kunt ontplooien. Liefde en belangrijke relaties zijn ook een wezenlijk onderdeel van een zinvol leven.

Sommigen beschouwen zichzelf als een onderdeel van de natuur of ervaren dat zij deel uit maken van een groter geheel: ‘onderdeel zijn van een onbegrijpelijk wonder’ zoals Alexander Rinnooy Kan, ex-voorzitter van de SER, het noemt. Manuela Kalsky, theologe en oprichter van Nieuw Wij, is bewogen en idealistisch in haar antwoord, en hoopt op een wereld van gerechtigheid. Zij put inspiratie uit de bijbel en noemt de profeet Amos die het in zijn tijd, de 8e eeuw voor Christus, opneemt voor verdrukte mensen.

Werkwijze van de gespreksgroep:

Van tevoren worden de te lezen teksten (een of twee interviews) toegestuurd. Op de avond zelf gaan we hierover met elkaar in gesprek.

De groep komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar en wordt geleid door Margreet de Bree. De eerste keer zal zijn op woensdag 1 februari 2023 om 20:00 uur in het Paalmanhuis, Dorpstraat 63, Westervoort. Daarna zullen we met elkaar afspraken maken voor volgende bijeenkomsten. Als je interesse hebt om hieraan mee te doen, dan kun je je aanmelden bij Margreet de Bree, tel. 06 10 25 53 51 of email predikant@pgwestervoort.nl