Programma Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting – voorjaar 2023

INSPIRATIE, BEZINNING & ONTMOETING

PROGRAMMA JANUARI – JUNI 2023

Hieronder vindt u het programma voor de eerste helft van 2023 van de gezamenlijke werkgroep Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting van een aantal protestantse gemeenten in De Liemers. We hopen dat u zich erdoor uitgenodigd zult voelen om één of meerdere bijeenkomsten te bezoeken.

De werkgroep Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting bestaat momenteel uit:
Ds. Jolande van Baardewijk, Duiven
Henk Bonnink, Westervoort
Ds. Margreet de Bree, Westervoort
Peter van Maurik, Zevenaar
Alies Rutgers, Zevenaar
Henk Trapman, Zevenaar
Cora Verburg, Lobith

RONDOM EEN THEMA

Gespreksgroep rond belijdenis doen en volwassendoop

Na de eerste bijeenkomst op 19 december 2022 verder vanaf januari 2023.
Info/opgave: ds. Jolande van Baardewijk, dominee@pkn-duiven.nl

Jonge oudergespreksgroep (ouders van kinderen die net gedoopt zijn of een kind willen laten dopen)

16 januari 2023, 19.30 uur, Aalscholverstraat 11 Duiven.
Info/opgave: ds. Jolande van Baardewijk, dominee@pkn-duiven.nl

Gespreksgroep: ‘Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal’

In het nieuwe jaar zal er een gespreksgroep starten over het boek van Fokke Obbema: ‘Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal’.

Net als zijn eerste boek ‘De zin van het leven’ vormt zijn tweede boek een bundeling van interviews die in de Volkskrant zijn verschenen. Het zijn gesprekken die Fokke Obbema voerde met allerlei verschillende mensen. Zo komt in ‘Een zinvol leven’ een vrouw aan het woord die in haar jeugd allerlei trauma’s heeft opgelopen, maar daar geen zwartgallig mensbeeld aan heeft overgehouden. Nu helpt ze kinderen met hetzelfde lot. ‘Mensen zijn bedoeld om te stralen’, zo zegt ze. Schrijfster Maartje Wortel wordt ook geïnterviewd. Ze vertelt hoe belangrijk het voor haar is om zichzelf steeds weer vragen te stellen. ‘Als ik denk te weten wie ik ben, hoef ik niks meer te onderzoeken’.

‘Wat is voor u een zinvol leven?’ is steeds de openingsvraag van Obbema. Dat levert vaak indringende en persoonlijke antwoorden op.  Geregeld wordt er verwezen naar een leven waarin je van betekenis kunt zijn voor anderen en mogelijkheden in je werk kunt ontplooien. Liefde en belangrijke relaties zijn ook een wezenlijk onderdeel van een zinvol leven.

Sommigen beschouwen zichzelf als een onderdeel van de natuur of ervaren dat zij deel uit maken van een groter geheel: ‘onderdeel zijn van een onbegrijpelijk wonder’ zoals Alexander Rinnooy Kan, ex-voorzitter van de SER, het noemt. Manuela Kalsky, theologe en oprichter van Nieuw Wij, is bewogen en idealistisch in haar antwoord, en hoopt op een wereld van gerechtigheid. Zij put inspiratie uit de bijbel en noemt de profeet Amos die het in zijn tijd, de 8e eeuw voor Christus, opneemt voor verdrukte mensen.

Werkwijze van de gespreksgroep:

Van tevoren worden de te lezen teksten (een of twee interviews) toegestuurd. Op de avond zelf gaan we hierover met elkaar in gesprek.

De groep komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar en wordt geleid door Margreet de Bree. De eerste keer zal zijn op woensdag 1 februari 2023 om 20:00 uur in het Paalmanhuis, Dorpstraat 63, Westervoort. Daarna zullen we met elkaar afspraken maken voor volgende bijeenkomsten.

Als je interesse hebt om hieraan mee te doen, dan kun je je aanmelden bij Margreet de Bree, tel. 06 10 25 53 51 of email predikant@pgwestervoort.nl

OPENBARING

Waar gaat het Bijbelboek Openbaring over: over de toekomst of het heden? Moeten we, als het over de toekomst gaat, voor elk visioen een concrete gebeurtenis (in voor ons deels het verleden) gaan zoeken, ter toepassing? Waarom heet dit boek eigenlijk ‘Openbaring’, als het zo mysterieus geschreven is? ‘Apocalyps’ (Grieks), hiervan is het woord ‘Apocalyptiek’ afgeleid, voor ons bijna synoniem met ‘dreigend’, ‘onheilspellend’

Is het een boek vol oordelen en rampen? Of een boek van troost? Het 1000-jarig rijk, is dat geweest, is het nu of komt het nog?

Door al deze vragen blijft het laatste Bijbelboek ‘Openbaring’ vaak een ‘gesloten’ boek. Makkelijker er maar niet uit te lezen. Wil je toch eens de uitdaging aangaan, de handschoen oppakken? Denk je, dat ‘Openbaring’ misschien toch iets te zeggen heeft, juist in deze tijd van complotdenken, polarisatie en fake news? Geef je dan op voor deze inspiratie-en ontmoetingsavond. Lees ter voorbereiding Openbaring 12, het middelste en sleutelhoofdstuk.

Met ds. Jolande van Baardewijk op maandag 13 februari 2023 om 20.00 uur in Ons Huis, Dr. Honigstraat 3, Zevenaar.
Info/opgave: Alies Rutgers, tel. 0316 52 54 78 / email 2003alies@gmail.com

Gespreksgroep: Aan tafel!

Het thema van dit jaar is: Aan tafel! Rondom dit thema zal er in januari een gespreksgroep starten. De gespreksgroep zal beginnen met een maaltijd. Met elkaar een maaltijd vieren is een mooie manier om elkaar te ontmoeten. Na de maaltijd willen we aan de hand van verhalen over Jezus waarin hij met anderen aan tafel ging, met elkaar in gesprek gaan. Deze ontmoetingen van Jezus leidden vaak tot mooie, prikkelende en soms ook confronterende gesprekken. Anne-Marie van Briemen schreef hierover acht inspirerende bijdragen die uitnodigen om op zoek te gaan naar wat deze ontmoetingen voor ons kunnen betekenen.

Eén van die ontmoetingen is die tussen Jezus en Mattheus (Mattheus 9: 9-13). Mattheus, de evangelist, was in zijn vroege jaren tollenaar. Jezus ziet hem dan zitten voor zijn tolhuis en zegt tegen hem: ‘Ga met mij mee! Ik heb je nodig’. Kort daarna komen ze samen in het huis van Mattheus om er de maaltijd te houden. Ook andere tollenaars en mensen die volgens sommigen niet helemaal koosjer in het leven staan, komen binnenlopen. Ze willen de maaltijd graag meevieren. Bij dit verhaal kunnen we de vraag stellen: Waarom laat Jezus zich met Mattheus in? Waarom wijst hij hem niet eerst terecht? Hij weet toch dat hij niet zo keurig in het leven stond. Maar ook: Hoe kijken wij naar een ander? Vanuit een oordeel of een open blik?

Werkwijze van de groep:

De groep komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar. Het begint om 18 uur en duurt tot 20 uur, en wordt geleid door Margreet de Bree. De eerste keer zal zijn op donderdag 16 februari 2023 om 18:00 uur in het Paalmanhuis, Dorpstraat 63, Westervoort. Daarna zullen we met elkaar afspraken maken voor volgende bijeenkomsten.
Als je interesse hebt om hieraan mee te doen, dan kun je je aanmelden bij Margreet de Bree, tel. 06 10 25 53 51 of email predikant@pgwestervoort.nl

VOORDRACHT EN MUZIEK VAN HET PAASEPOS

23 maart 2023 in de protestantse kerk van Westervoort

Het universele drama: liefde en verraad, Godverlatenheid en Godsvertrouwen

De weg naar Pasen is een intensief traject. Een proces waarin verdriet, zelfkennis en verlichting ruimte krijgen. Stephen Boonzaaijer kruipt in de huid van Maria van Magdala, Petrus, Judas en een buitenstaander. Hij neemt ons mee in zijn voordracht om het paasmysterie te ervaren. Figuren rond Jezus krijgen een menselijk gezicht.

Na afloop kunnen we met Stephen in gesprek.

Stephen Boonzaaijer is mysticus, dichter, theoloog en psycholoog.

U/je bent welkom in de protestantse Werenfriedkerk, aan de Dorpstraat 61 in Westervoort. Aanvang: 20.00 uur.

DE JOODSE GEMEENSCHAP IN ZEVENAAR

De familie Rosenberg (Marktstraat), die de Holocaust overleefde dankzij een onderduik van ruim twee jaar bij bijna hun buren, de familie Heister (Weverstraat)

Geboren en getogen Zevenaarder Willem Franck vertelt over de Joodse gemeenschap van Zevenaar in en na de Tweede Wereldoorlog. Verder vertelt hij over de Joodse vluchtelingen die van 1933 tot 1940 per trein vanuit Duitsland en Oostenrijk in Zevenaar aankwamen. De stand van zaken van het onderzoek naar de gedwongen verkoop van Joodse huizen en landbouwgronden tijdens WO II, het rechtsherstel na WO II en de rol van de gemeente Zevenaar hierbij, de adoptie door een buurt van een Joodse begraafplaats en de actie Stolpersteine komen eveneens aan bod.

Met Willem Franck (lid van deCultuurhistorische Vereniging Zevenaar) op woensdag
26 april 2023 om 20.00 uur in Ons Huis, Dr. Honigstraat 3, Zevenaar. Kosten € 4,-
Info/opgave: Alies Rutgers, tel. 0316 52 54 78 / email 2003alies@gmail.com

SPIRIZIN organiseert in De Ontmoeting in Lobith:

Woensdag 25 januari 2023  Filmavond ‘Adam’s Apples’

Woensdag 8 maart 2023  Filmavond ‘Een man die Ove heet’        

Zondag 14 mei 2023  Spiritueel Café ‘Verandering communicatie in de samenleving’                                      

Aanvang om 19.30 uur in De Ontmoeting, Markt 15, 6915 AH Lobith. Iedereen is welkom. De toegang is gratis, evenals de koffie. Bij de uitgang staat een mandje voor een bijdrage in de onkosten.

Hou voor meer informatie de berichten in de gaten op  www.pgrijnwaarden.nl/nieuws en in de regionale bladen.

PELGRIMSWANDELINGEN

Spirituele wandelingen van ongeveer 7 km.

Ieder gaat met eigen vervoer naar de verzamellocatie. We starten de wandeling om 10.30 uur en zijn naar schatting om ongeveer 13.00 uur terug bij de parkeerplaats.

Neem je voor onderweg een lunchpakket mee?

Zaterdag 4 februari 2023.

Start vanaf de parkeerplaats bij Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen aan de Apeldoornseweg (deze loopt parallel aan de A50 richting vliegveld Terlet) ter hoogte van hectometerpaal 5,3.

Thema: Van winter- naar lentetijd, m.m.v. ds. Jolande van Baardewijk

Zaterdag 22 april 2023

Start vanaf de parkeerplaats aan de Lentsesteeg in Rheden (Amsterdamsestraatweg, na voormalig hotel De Roskam, 1e weg linksaf).

Thema: ‘Bergen’ en dalen, m.m.v. ds. Margreet de Bree

Opgave via e-mail bij Henk Bonnink: habonnink@live.nl

MUZIEK DIE VERBINDT

Concertagenda 2023 Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk

Zondag 26 maart, 15.00 uur  Lingewaards Mannenkoor

Zondag 11 juni, 15.00 uur     Indische middag met hapjes

Als u Vriend bent of Sponsor is de toegang € 7,50 en neemt u een introducee mee, dan betaalt die ook de vriendenprijs.

In de voorverkoop op de website en bij Cigo is de prijs € 10,00 en aan de deur € 12,50.

Kijk regelmatig op onze website voor nieuws https://www.vriendenwerenfriedkerk.nl/activiteiten   

Word ook Vriend

e-mail: mailons@vriendenwerenfriedkerk.nl

MEDITATIE EN GEBED

Gebedsdiensten voor de vrede

Elke 2e en 4e vrijdag van de maand om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk, Marktstraat 24, Zevenaar. Iedereen is welkom.

Christelijke meditatie

Voel jij je onrustig in deze opgejaagde tijd vol drukte en herrie? Zoek jij naar rust en stilte? Stil worden is één van de eerste stappen bij het mediteren.

Wat doet christelijke meditatie?

Meditatie geeft een innerlijke rust en een betere balans tussen geest lichaam.
Bij christelijke meditatie wordt gebruik gemaakt van een christelijke of levens-beschouwende tekst.

1x per 2 weken (oneven vrijdagen) worden deze christelijke meditatie-bijeenkomsten gehouden op vrijdagochtend van 9:00 tot 9:45 uur in de consistoriekamer van de Ontmoetingskerk, Marktstraat 24, Zevenaar. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Van tevoren aanmelden bij Hanneke Stuurman, tel. 0316 34 14 08 i.v.m. de beschikbare zitplaatsen